Search

กระจายเลือดลมด้วยเจตมูลเพลิงขาว

เจตมูลเพลิง เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย แตกใบเป็นพุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยวออกตามข้อ ขอบใบหยักเป็นลอน ลักษณะใบรูปรีเรียว ปลายใบแหลม มีดอกสีขาวออกเป็นช่อ บริเวณปลายกิ่ง มีขนบนกลีบ และก้านดอก เจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนชื้อ ชอบบริเวณที่มีความชื้นสูง ชอบดินร่วนอุ้มน้ำ หรือดินที่ชื้นแฉะ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด Continue reading “กระจายเลือดลมด้วยเจตมูลเพลิงขาว”