Search

สมูทตี้ขนุนดับกระหายหน้าร้อน

ผลไม้ที่ต้องเตรียมในการทำสมูทตี้ขนุน

  • เนื้อขนุน 1 ถ้วย

วัตถุดิบเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมในการทำสมูทตี้ขนุน

  • โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1/2 -1 ถ้วย
  • น้ําสะอาด 1 ถ้วย
  • น้ําเชื่อม 1/2 ถ้วย
  • นมสด 2 ช้อนโต๊ะ

Continue reading “สมูทตี้ขนุนดับกระหายหน้าร้อน”